CERKVENJAK NA DOTIK

Akronim: CERKVENJAK NA DOTIK

Sklad: ESRR

Vodilni partner – prijavitelj: Občina Cerkvenjak

Ostali partnerji: Društvo Krdebač Cerkvenjak in  Gostinstvo in turizem Breznik d.o.o.,

Vrednost operacije: 16.967,69 EUR

Vrednost sofinanciranja: 10.902,00 EUR

Povzetek operacije:

Operacija »Cerkvenjak na dotik«, rešuje izziv glede nezadostne prepoznavnosti kulturne dediščine. Domačinom in turistom želimo z izvedeno operacijo približati rimsko življenje in običaje.

Z vzpostavitvijo infrastrukture in oblikovanjem vsebinske zasnove turistično interaktivne table, ki bo temeljila na vključevanju lokalnega prebivalstva skozi organiziran izobraževalni dogodek o rimskem življenju, projekt »Cerkvenjak na dotik« najbolj prispeva k uresničitvi cilja C1 – Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine, Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric.

Z realizacijo cilja C1 bomo omogočili trženje in promocijo lokalne turistične ponudbe (in lokalnih produktov) povečali kakovost življenja, vseživljenjsko učenje ter medgeneracijsko sodelovanje na inovativen način in tako prispevali k uresničitvi Cilja D1 – Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, nova partnerstva/povezave za medgeneracijsko vključenost, iz Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric.

Cilj operacije:

Je vzpostavitev potrebne infrastrukture in izvedba aktivnosti za informiranje obiskovalcev in domačinov o kulturni dediščini in turistični ponudbi v kraju na inovativen način.

Glavne aktivnosti zajemajo postavitev turistično interaktivne table, postavitev samostoječe table z izrezi za obraz, izvedbo izobraževalne delavnice, nakup potrebnih rekvizitov (rimske obleke in lončena posoda) in izdelavo promocijskih in izobraževalnih filmov.

Pričakovani rezultati operacije:

Pričakovani učinki so novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, kulturne in društvene dejavnosti, medgeneracijskega sodelovanja ter izobraževanje (tudi ranljivih) ciljnih skupin.

Ciljne skupine:

Ciljne skupine so domačini ter obiskovalci kraja, vključno z ranljivimi ciljnimi skupinami. V operacijo bodo vključena lokalna društva, ponudniki in prebivalci območja LAS Ovtar Slovenskih goric.

 Kazalniki:

1 novo partnerstvo, 3 vključeni deležniki na lokalni ravni, 55 vključenih prebivalcev, 1 delavnica, 3 novi proizvodi, od tega 1 nov objekt, namenjen ohranjanju narave, varstvu okolja in kulturne dediščine.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

Podatki o financiranju: